Atheist Quotes

by Bandoli.no
Francois Marie Arouet "Voltaire", Fransk forfatter (1694-1778):
"Enhver fornuftig mann, enhver hederlig mann må frykte den kristne sekt"

"Kristendommen er den mest latterlige, mest absurde og blodige religionen som noensinne har infisert verden."

"Ingenting kan stå mer i motsetning til religion og presteskapet enn forstand og fornuft."

Johann Wolfgang von Goethe, Tysk forfatter (1749-1832):
"Hele historien til den Kristne Kirke, er en eneste suppe av feilgrep og vold."

Napoleon Bonaparte, Fransk keiser (1769-1821):
"Religion er et glimrende redskap for å holde vanlige folk i tømme."

"Alle religioner har blitt laget av mennesker."

Percy Bysshe Shelley, Engelsk dikter (1792-1822):
"Hvis Gud har talt, hvorfor er da ikke verden overbevist?" "If God has spoken, why is the world not convinced."

"Det er enklere å anta at universet har eksistert i all evighet enn å forestille seg et vesen utenfor universet kababel til å skape det."
"It is easier to suppose that the universe has existed for all eternity than to conceive a being beyond its limits capable of creating it."

Robert Green Ingersoll, Amerikansk politiker og foredragsholder (1833-1899):
"Vår uvitenhet er Gud; det vi vet er vitenskap."
"Our ignorance is God; what we know is science."

"Bruker man såpe, er dåp en fin ting."
"With soap, baptism is a good thing."

"Presteskapet vet at jeg vet at de vet at de ikke vet."
"The clergy know that I know that they know that they do not know."

"Hvorfor skal jeg la den Gud som druknet sine egne barn fortelle meg hvordan jeg skal oppdra mine?"
"Why should I allow that same God to tell me how to raise my kids, who had to drown His own?"

Samuel Clemens "Mark Twain", amerikansk fofatter og humorist (1835-1910):
"Tro er å innbille seg at det du vet ikke stemmer." "Faith is believing what you know ain't so."

"Det er ikke de delene av Bibelen som jeg ikke skjønner som plager meg, det er de delene jeg skjønner." "It ain't the parts of the Bible that I can't understand that bother me, it is the parts that I do understand."

"Hvis det finnes en Gud, er han en ondsinnet bølle." "If there is a God, he is a malign thug."

Mr. Clemens ble en gang spurt om han fryktet døden. Han svarte at det gjorde han ikke siden han jo allerede hadde vært død i milliarder av år før han ble født, og han hadde ikke hatt de minste ubehageligheter av det. Mr. Clemens was once asked whether he feared death. He said that he did not, in view of the fact that he had been dead for billions and billions of years before he was born, and had not suffered the slightest inconvenience from it.

Karlheinz Deschner, tysk forfatter/Kirkehistoriker (1924- ):
Om teologi:
"Er det ikke grotesk når representanter for en antikvert mytetrolldom, som tror på treenighet, engler, djevler, helvete, jomfrufødsel, kroppslig himmelfart, å gjøre vann til vin, vin til blod, - ønsker å imponere oss med sin "vitenskap"?"

Daniel Patrick Moynihan
"Enhver har rett til sin egen mening, men ikke til sine egne fakta."

Arnulf Øverland, Norsk forfatter (1889-1968):
Om treenigheten:
"For en "monoteistisk" religion skulle det jo greie seg med tre guder."

"Og hva skal man si om en kirke, som ganske visst lover sine troende evig salighet, men samtidig henviser de vantro, alle dem som tenker på en annen måte, til et evig helvedes pine? - Hvis den kirke absolutt skal tale om kjærlighet, da bør den gjøre det meget stille."

"De kristne kaller selv sin religion en barnetro. Men denne gryende selverkjennelse hindrer dem ikke fra å forlange at også voksne mennesker skal dele denne deres barnetro."

"Utad er kristendom og kirke ett og det samme. Hva den kristne tror, er oss likegyldig. Hva de kristne gjør kan vi ikke bortse fra."

"Det er de kristnes egen dogmatikk, som latterliggjør den gud, de tilber."

Om teologi:
"...vrøvlet, uredeligheten, løgnaktigheten opphøyet til videnskap."

"Hvis kristendommen bare var et system av harmløse vrangforestillinger og kirken bare en skueplass for magiske seremonier og hokus-pokus, så kunne man la den være i fred. Men kirken er en makt. En ond makt og en mørk makt."

Knut Wicksell, svensk økonomiprofessor (1851-1926):
”Prestens yrke er foraktelig, for hva kan være mer foraktelig enn systematisk å forgifte menneskers fantasi med urimelige forestillinger som forlengst er forkastet av vitenskapen?”

Thomas Edison, Amerikansk oppfinner(1847-1931):
"Religion er bare tull" "Religion is all bunk"

Ernest Hemingway, Amerikansk forfatter (1899-1961):
"Alle tenkende menn er ateister." [A Farewell to Arms] "All thinking men are atheists."

Luis Bunuel, Spansk filmregissør (1900-1983):
"Jeg er ateist, Gudsjelov og takk"

Albert Einstein, teoretisk fysiker og nobelprisvinner (1879- 1955):
Begrepet gud er for meg ikke noe annet enn et uttrykk for og produkt av menneskelig svakhet, Bibelen er en samling hederlige men dog primitive og barnslige legender. Ingen fortolkning, uansett hvor subtil, kan endre dette for meg.


Search
Quote
Religioner er som promp.
Din egen er god, mens alle andres stinker.

Ukjent