Redelighet og troverdighet

by Bandoli.no
Hvordan diskuterer man egentlig rasjonelt med personer som i fullt alvor tror på himmelske åndevesen, på engler, hokuspokus og himmelfart, - voksne folk som oppriktig mener at noen gamle forvirrete anonyme okkulte skrifter fra Midtøsten skal styre våre liv i dag?

Hvordan diskutere kristendom med mennesker som ikke har den mest basale kunnskap om religionshistorie eller kirkehistorie, eller elementære forståelse for vitenskap og rasjonell tenking. Mennesker som åpenbart ikke klarer å skille mellom basale begreper som sannhet, tro, fakta og mening, men som omtaler noen gamle semittiske myter og fortellinger fra Midtøsten og sin egen personlige fortolkning av disse som ”sannhet” og ”fakta” og omtaler verifiserte vitenskapelige fakta som løgn? Man kan naturligvis være uenig i tolkninger og meninger, men å være uenig med etablerte fakta og åpenbare selvfølgeligheter er stupid.

Hvordan diskutere rasjonelt med mennesker som har valgt å se bort fra rasjonell tenking, vitenskapelig forskning og som ikke aner noe om historisk forskning, men velger å tro at 2000 år gamle eventyrfortellinger, skrevet av anonyme forfattere som naturligvis har hatt sine egne politiske og religiøse agendaer, er objektive fakta? Dette til tross for at arkeologisk, lingvistisk og historisk forskning har vist at dette ikke er tilfelle?

Hvordan diskutere etikk og moral med mennesker som tilber en primitiv, hevngjerrig og menneskefiendtlig guddom som ifølge sine egne biografer har hundretusen av uskyldige liv på samvittigheten?

Hvordan diskutere nestekjærlighet med mennesker som holder seg med en frelser hvis hovedbudskap er at alle som ikke tror på hans guddommelighet skal brennes levende i all evighet?

Så hvordan diskutere med religiøse?? Nei, si det, - det er som regel håpløst og bortkastet. De tar ikke argumenter, eller rettere sagt, de vil ikke høre på argumentene. De foretrekker forstokket blind tro istedenfor faktisk kunnskap, de foretrekker latterlige banale overtroiske forestillinger fremfor å erkjenne den virkelige verden. Som om ikke livet og verden rundt oss er fantastisk nok i seg selv.

Jeg har ingen intensjoner om å omvende kristne med fakta og fornuft. Det er som regel ikke mulig. Er man først ”frelst” og faktisk tror på denne okkultismen, er man utilgjengelig for fornuft. Det er også håpløst å diskutere med folk som ikke er redelig i sin omgang med fakta og argumenter. Men for selvstendig tenkende mennesker som ønsker å vite mer om kristendommens bakgrunn og historie inneholder disse sidene lett tilgjengelig informasjon om dette tema hentet fra en rekke ulike kilder.

Man trenger imidlertid å ta mitt ord for at disse opplysningene er korrekte. Jeg anbefaler folk om å selv gå til faglitteraturen, til historiebøker, religionshistorie, arkeologi og ikke minst den kritiske kirkehistorien. (Sjekk for eksempel www.prometheusbooks.com/ som har mange gode bøker på temaet).

Når de kristne har satt seg inn i tema, når de kjenner bakgrunnen er det mulig å ha en fruktbar meningsutveksling og redelig debatt. Inntil da, er det vanskelig å ha en seriøs meningsfull eller redelig debatt med kristne.

Misjonering?
De kristne har til alle tider hemningsløst og med alle midler prøvd å prakke sitt syn og sin bisarre tro på alle andre, når noen snur på flisa og legger ut faktisk informasjon om kristendommen og setter spørsmålstegn ved deres favorittdogmer, blir de personlig fornærmet, sure og grinete.

Jeg ser at en del kristne på nettet prøver å latterliggjøre disse sidene. Det må de naturligvis gjerne gjøre, det viser bare at disse sidene blir lest og fungerer etter hensikten. Å kjempe en tapt kamp mot erkjente fakta, virkeligheten og bedre vitende, er vanligvis en øvelse som er forbeholdt idioter og andre mentalt forstyrrede. Så bare kjør på!

Forøvrig er det bare det å si at voksne mennesker som i fullt alvor tror på guder og djevler, på jomfrufødsel og åndemaning, på dommedag og himmelfart er vanskelig å ta seriøst og har svært lite injurierende kraft.

"Den som selv er fri for enhver viten, kan heller ikke forestille seg at noen andre vet." Arnulf ØverlandSearch
Quote
"Den som selv er fri for enhver viten, kan heller ikke forestille seg at noen andre vet."

Arnulf Øverland